Recognized European Business Valuer (REV-BV) sertifikācija

Pamatojoties uz 2022. gada 25. novembrī starp Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociāciju (LĪVA) un Eiropas Vērtētāju apvienību asociāciju (TEGOVA) noslēgto līgumu, LĪVA ir ieguvusi tiesības veikt uzņēmējdarbības (biznesa) vērtētāju sertifikāciju atbilstoši TEGOVA Atzīta Eiropas biznesa vērtētāja (REV-BV) sertifikācijas programmai. 

REV-BV statuss ir Eiropas vērtētāju asociāciju grupas (TEGOVA) izstrādāts vienots zīmols, kas apliecina izcilību biznesa vērtēšanā un kas starptautiskiem un vietējiem klientiem rada pārliecību, ka vērtētājs ir kvalificēts atbilstoši vienoti augstam Eiropas prakses standartam.  

 

 

Maksa par REV sertifikāta saņemšanu un uzturēšanu:

  • Pirmreizējā REV-BV sertifikāta saņemšana 600 EUR + PVN

  • REV - BV sertifikāta pagarināšana (reizi 5 gados) 600 EUR + PVN

  • Ikgadējais maksājums 5 gadu periodā 250 EUR + PVN

 

Lejupielādējamie dokumenti un saites

  1. Atzīta Eiropas biznesa vērtētāja (REV-BV) sertifikāta
    saņemšanas kārtība
  2. Pieteikuma forma
  3. Eiropas biznesa vērtēšanas standarti (angļu valodā)
     

 

REV sertificēto vērtētāju saraksts

 Nr.p.k.  Vārds, Uzvārds Sertifikāta reģistrācijas Nr. Izdots
 1.  Ivars Strautiņš  REV-BV/LV/LIVA/2028/1  01.12.2023
 2.  Jānis Selga  REV-BV/LV/LIVA/2028/2  01.12.2023
 3.  Artūrs Petrovs  REV-BV/LV/LIVA/2028/3  01.12.2023
 4.  Artūrs Žuromskis   REV-BV/LV/LIVA/2028/4  01.12.2023
 5.  Aleksandrs Vellers   REV-BV/LV/LIVA/2028/5  01.12.2023
 6.  Dita Golko  REV-BV/LV/LIVA/2028/6  01.12.2023