Vērtētāju asistenti

I Nekustamā īpašuma vērtētāju asistenti

 

N.p.k.

Asistenta vārds, uzvārds

Kad reģistrējies kā asistents

 

Kuratora vārds, uzvārds

Prakses vadītāja sertifikāta Nr.

1

Māris Kauliņš

31.07.2001.

Guntis Štefenbergs

72

2

Agita Teile

06.08.2002.

Māris Laukalējs

30

3

Egons Liepa

06.08.2002.

Marks Tarvids

97

4

Ilmārs Dambe

06.08.2002.

Jānis Freibergs

5

5

Guntis Geldners

03.10.2002.

Ivars Strautiņš

7

6

Jānis Girdjuks

03.10.2002.

Arvīds Badūns

26

7

Gita Stradiņa
07.04.2004.

Anita Vēdiķe

76

8

Ritvars Bērziņš

09.12.2004.

Arvīds Badūns

26

9

Maija Platace

09.12.2004.

Gints Apsītis

94

10

Baiba Cīrule

09.12.2004.

Tatjana Beķere

109

11

Māris Veilands

15.11.2005.

Linards  Čudars

46

12

Jevgēnija Markova

12.07.2007.

Vadims Markovs

54

13

Kristīna Dīcmane

08.01.2008.

Inga Pilucka

124

14

Oļegs Aleksejevs

08.01.2008.

Andris Pūtelis

130

15

Modris Vītoliņš

08.01.2008.

Viktorija Baufale

115

16

Mareks Miķelsons

09.12.2010.

Pēteris Strautmanis

92

17

Zaiga Žuka

09.12.2010.

Jānis Rīdūzis

60

18

Indra Plinte

15.12.2011.

Vilis Žuromskis

1

19

Janīna Rogale

08.08.2013.

Inga Pilucka

124

20

Māris Birzulis

19.06.2014.

Arnis Zeilis

23

21

Gatis Zvirgzdiņš

19.06.2014.

Arnis Zeilis

23

22

Kristīne Midega

19.06.2014.

Arnis Zeilis

23

23

Jeļena Gavrilova

08.06.2015.

Diāna Gēde Siliņa

103

24

Aivis Šmits

24.11.2016.

Arnis Zeilis

23

25

Dace Jankalāne -Lielauss

30.03.2017.

Tatjana Beķere

109

26

Dainis Caune

12.10.2017.

Arvīds Badūns

26

27

Baiba Šapkina

11.12.2017.

Jeļena Boiko

154

28

Jurijs Lukaševs

18.12.2017.

Jānis Gobiņš

107

29

Elīna Strautmane

05.07.2018.

Pēteris Strautmanis

92

30

Diāna Ose Bērziņa

05.07.2018.

Guntars Pugejs

79

31

Ieva Barone-Lībeka

05.07.2018.

Jānis Ozols

98

32

Jānis Blūzmanis

05.07.2018.

Marks Tarvids

97

33

Juris Krišjānis

02.12.2019.

Mārcis Ornicāns

135

34

Dace Baufale

02.12.2019.

Sandis Kurilovičs

117

35

Iveta Egle

06.12.2019.

Andris Pūtelis

130

36

Maksims Tkačovs

12.12.2019.

Zigmārs Zemzars

70

37

Maira Legzdiņa

13.12.2019.

Diāna Štāle

71

38

Girts Mencis

15.12.2020.

Mārcis Ornicāns

135

39

Māra Prindule

15.12.2020.

Jānis Biernis

12

40

Aigars Repulis

15.12.2020.

Haralds Ermalis

22

41

Marija Haritonika

15.12.2020.

Juris Valainis

50

42

Raivis Blūms

20.12.2021.

Gustavs N.Reinsons

128

43

Renāte Muskate

20.12.2021.

Svetlana Deisa

108

44

Armands Kazaks

20.12.2021.

Gunārs Kiziks

14

45

Mārtiņš Maziņš

20.12.2021.

Māris Laukalējs

30

46 Jānis Dzedulis 19.05.2022. Māris Laukalējs 30
47 Liāna Mininga 19.05.2022. Māris Laukalējs 30
48 Līga Upeslāce-Kukaine 19.05.2022. Kaspars Dzedulis 77
49 Vaira Krūmiņa 19.05.2022. Inga Pilucka 124
50 Guna Pūcīte 19.05.2022. Ilze Apeine 110
51 Vilnis Klibiķis 19.05.2022. Mārcis Ornicāns 135
52 Beata Graudiņa 19.05.2022. Inga Pilucka 124
53 Inita Ulmane 19.05.2022. Andris Pūtelis 130
54 Liene Kurka 19.05.2022. Toms Ermalis 139
55 Anna Marija Ažipa 19.05.2022. Jānis Gobiņš 107
56 Alīda Marija Krumholce 19.05.2022. Jeļena Boiko 154
57 Ilze Kārkliņa 19.05.2022. Kaspars Dzedulis 77
58 Klinta Arnita Murāne 19.05.2022. Toms Ermalis 139
59 Laura Teika 28.07.2022. Gunārs Kiziks 14
60 Daiga Blumberga 28.07.2022. Gunārs Kiziks 14
61 Arnita Fedotova 28.07.2022. Guntis Ziedonis 10
62 Alivija Kovaļova 28.07.2022. Diāna Gēde Siliņa 103
63 Natālija Makuševa 28.07.2022. Gunārs Kiziks 14
64 Artis Lunts 28.07.2022. Andris Kuksiks 134
65 Inese Šalna 14.12.2022. Ģirts Spēlmanis 112
66 Ieva Kalēja 14.12.2022. Jeļena Boiko 154
67 Laura Bukēviča 14.12.2022. Jānis Kalniņš 133
68 Dzintra Sidere 14.12.2022. Ilze Apeine 110
69 Laila Bule 14.12.2022. Juris Guntis Vjakse 83
70 Oskars Dārziņš 14.12.2022. Māris Laukalējs 30
71 Alīna Zute 14.12.2022. Māris Poikāns 155
72 Viktorija Loiko 14.12.2022. Sandis Kurilovičs 117
73 Ilze Rēdere 14.12.2022. Ingars Kārkliņš 129
74 Sintija Klasone 14.12.2022. Ingars Kārkliņš 129
75 Amanda Bartuševica 14.12.2022. Māris Poikāns 155
76 Inga Millere 14.12.2022. Anda Zvirbule 149
77 Vilibalds Raivo Egle 14.12.2022. Māris Poikāns 155
78 Raivis Straume 14.12.2022. Kristīne Lukševica 93
79 Emīls Broks 14.12.2022. Ingars Kārkliņš 129
80 Armīns Burģis 14.12.2022. Guntars Pugejs 79
81 Pēteris Jacina 14.12.2022. Pēteris Strautmanis 92
82 Sanda Dejus 14.12.2022. Toms Ermalis 139
83 Svetlana Novikova 14.12.2022. Georgijs Drozdovs 127
84 Kitija Granta 14.12.2022. Arnis Podiņš 43
85 Amanda Rudzīte 14.12.2022. Arnis Podiņš 43
86 Agnese Ikstena 14.12.2022. Guntis Štefenbergs 72
87 Amanda Skutele 14.12.2022. Arnis Podiņš 43
88 Marika Galvanovska 14.12.2022. Nazira Iso 125
89 Monvīds Grāvītis 14.12.2022. Anda Zvirbule 149
90 Inita Vilka 03.04.2023. Vilis Žuromskis 1
91 Karīna Bogdāne 08.06.2023. Arnis Podiņš 43
92 Antons Seļezņovs 08.06.2023. Gunārs Kiziks 14
93 Artūrs Cimdars 08.062023. Anda Zvirbule 149
94 Guntis Lavrinovičs 08.06.2023. Kaspars Dzedulis 77
95 Elīza Kalniņa 08.06.2023. Marks Tarvids 97
96 Diana Podniece 08.06.2023. Aija Kandele 113
97 Indra Zadvornova 08.06.2023. Valgunda Razminoviča 138
98 Svetlana Anča 08.06.2023. Gunita Geide 126
99 Gita Ozoliņa 08.06.2023. Valgunda Razminoviča 138
100 Kaspars Valdmanis 08.06.2023. Gunita Geide 126
101 Kristīne Katļinska 21.06.2023. Tatjana Beķere 109

Atbilstoši 2014.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 „Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”:

  • Asistents profesionālo darbību atbilstoši šo noteikumu prasībām veic tikai sertificēšanas institūcijas apstiprināta prakses vadītāja vadībā. 
  • Asistentam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā sertificētai personai, izņemot tiesības vienpersoniski parakstīt nekustamā īpašuma novērtējumu un izsniegt to trešajai personai. Asistenta izstrādātais nekustamā īpašuma novērtējums ir spēkā tikai tad, ja to ar parakstu ir apstiprinājis prakses vadītājs.
  • Prakses vadītājs ir atbildīgs par apstiprināto asistenta veikto nekustamā īpašuma novērtējumu.

II Kustamās mantas vērtētāju asistenti

N.p.k.

Asistenta vārds, uzvārds

Kad reģistrējies kā asistents

 

Kuratora vārds, uzvārds

Prakses vadītāja sertifikāta Nr.

1

Artūrs Žuromskis

31.07.2001.

Vitolds Rudzītis

14

2

Guntars Pugejs

20.11.2008.

Jānis Bojaruns

15

Atbilstoši LĪVA Valdes sēdē Rīgā, 23.03.2017. apstiprinātajiem noteikumiem „Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta kustamās mantas novērtēšanai saņemšanas kārtība”:

  • Asistents veic savu profesionālo darbību tikai asociācijas apstiprināta prakses vadītāja vadībā.
  • Asistentam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā Sertificētai personai, izņemot tiesības vienpersoniski parakstīt kustamās mantas novērtējumu un izsniegt to trešajai personai. Asistenta izstrādātais kustamās mantas novērtējums ir spēkā tikai tad, ja to ar parakstu ir apstiprinājis Prakses vadītājs.
  • Prakses vadītājs ir atbildīgs par apstiprināto Asistenta veikto kustamās mantas novērtējumu, to atbilstību Latvijas Republikā esošajiem vērtēšanas standartiem un/vai Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem.

III Uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtētāju asistenti

N.p.k.

Asistenta vārds, uzvārds

Kad reģistrējies kā asistents

 

Kuratora vārds, uzvārds

Prakses vadītāja sertifikāta Nr.

1

Inga Gūtmane

31.07.2001.

Vilis Žuromskis

2

2

Jeļena Loseva

16.09.2010.

Vadims Jerošenko

9

3 Pēteris Strautmanis 09.12.2020. Ivars Strautiņš 5
4 Ingrīda Lazdiņa 09.12.2020. Ivars Strautiņš 5
5 Matīss Kodoliņš 09.12.2020. Jānis Leja 8
6 Dīns Ričards Rempe 09.12.2020. Jānis Leja 8
7 Sarmīte Putnanova 15.12.2022. Aleksandrs Vellers 15
8 Kristīne Katļinska 15.12.2022. Jānis Leja 8
9 Raimonds Lieksnis 15.12.2022. Jānis Leja 8

Atbilstoši LĪVA Valdes sēdē Rīgā, 28.03.2019. apstiprinātajiem noteikumiem „Prasības uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”:

  • Asistents veic savu profesionālo darbību tikai asociācijas apstiprinātas sertificētās personas (turpmāk – prakses vadītāja) vadībā.
  • Asistentam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā Sertificētai personai, izņemot tiesības vienpersoniski parakstīt uzņēmējdarbības (biznesa) vai nemateriālo aktīvu novērtējumu un izsniegt to trešajai personai. Asistenta izstrādātais uzņēmējdarbības (biznesa) vai nemateriālo aktīvu novērtējums ir spēkā tikai tad, ja to ar parakstu ir apstiprinājis Prakses vadītājs.

Prakses vadītājs ir atbildīgs par apstiprināto Asistenta veikto uzņēmējdarbības (biznesa) vai nemateriālo aktīvu novērtējumu, to atbilstību Standartam vai SVS.