Vērtētāju asistenti

I Nekustamā īpašuma vērtētāju asistenti

 

N.p.k.

Asistenta vārds, uzvārds

Kad reģistrējies kā asistents

 

Kuratora vārds, uzvārds

Prakses vadītāja sertifikāta Nr.

1

Māris Kauliņš

31.07.2001.

Guntis Štefenbergs

72

2

Agita Teile

06.08.2002.

Māris Laukalējs

30

3

Egons Liepa

06.08.2002.

Marks Tarvids

97

4

Ilmārs Dambe

06.08.2002.

Jānis Freibergs

5

5

Guntis Geldners

03.10.2002.

Ivars Strautiņš

7

6

Jānis Girdjuks

03.10.2002.

Arvīds Badūns

26

7

Gita Stradiņa
07.04.2004.

Anita Vēdiķe

76

8

Ritvars Bērziņš

09.12.2004.

Arvīds Badūns

26

9

Maija Platace

09.12.2004.

Gints Apsītis

94

10

Baiba Cīrule

09.12.2004.

Tatjana Beķere

109

11

Nataļja Solovjova

15.11.2005.

Arvīds Badūns

26

12

Māris Veilands

15.11.2005.

Linards  Čudars

46

13

Jevgēnija Markova

12.07.2007.

Vadims Markovs

54

14

Kristīna Dīcmane

08.01.2008.

Inga Pilucka

124

15

Oļegs Aleksejevs

08.01.2008.

Andris Pūtelis

130

16

Modris Vītoliņš

08.01.2008.

Viktorija Baufale

115

17

Mareks Miķelsons

09.12.2010.

Pēteris Strautmanis

92

18

Zaiga Žuka

09.12.2010.

Jānis Rīdūzis

60

19

Indra Plinte

15.12.2011.

Vilis Žuromskis

1

20

Janīna Rogale

08.08.2013.

Inga Pilucka

124

21

Māris Birzulis

19.06.2014.

Arnis Zeilis

23

22

Gatis Zvirgzdiņš

19.06.2014.

Arnis Zeilis

23

23

Kristīne Midega

19.06.2014.

Arnis Zeilis

23

24

Jeļena Gavrilova

08.06.2015.

Diāna Gēde Siliņa

103

25

Aivis Šmits

24.11.2016.

Arnis Zeilis

23

26

Dace Jankalāne -Lielauss

30.03.2017.

Tatjana Beķere

109

27

Dainis Caune

12.10.2017.

Arvīds Badūns

26

28

Baiba Šapkina

11.12.2017.

Ivars Šapkins

131

29

Jurijs Lukaševs

18.12.2017.

Viktorija Baufale

115

30

Elīna Strautmane

05.07.2018.

Pēteris Strautmanis

92

31

Diāna Ose Bērziņa

05.07.2018.

Guntars Pugejs

79

32

Ieva Barone

05.07.2018.

Jānis Ozols

98

33

Jānis Blūzmanis

05.07.2018.

Marks Tarvids

97

34

Juris Krišjānis

02.12.2019.

Sandis Kurilovičs

117

35

Dace Baufale

02.12.2019.

Sandis Kurilovičs

117

36

Iveta Egle

06.12.2019.

Andris Pūtelis

130

37

Maksims Tkačovs

12.12.2019.

Zigmārs Zemzars

70

38

Maira Legzdiņa

13.12.2019.

Diāna Štāle

71

39

Girts Mencis

15.12.2020.

Mārcis Ornicāns

135

40

Māra Prindule

15.12.2020.

Jānis Biernis

12

41

Aigars Repulis

15.12.2020.

Haralds Ermalis

22

42

Marija Haritonika

15.12.2020.

Juris Valainis

50

43

Raivis Blūms

20.12.2021.

Gustavs N.Reinsons

128

44

Renāte Muskate

20.12.2021.

Svetlana Deisa

108

45

Armands Kazaks

20.12.2021.

Gunārs Kiziks

14

46

Mārtiņš Maziņš

20.12.2021.

Māris Laukalējs

30

47 Jānis Dzedulis 19.05.2022. Māris Laukalējs 30
48 Liāna Mininga 19.05.2022. Māris Laukalējs 30
49 Līga Upeslāce-Kukaine 19.05.2022. Artūrs Lezdiņš 146
50 Vaira Krūmiņa 19.05.2022. Inga Pilucka 124
51 Guna Pūcīte 19.05.2022. Ilze Apeine 110
52 Vilnis Klibiķis 19.05.2022. Mārcis Ornicāns 135
53 Beata Graudiņa 19.05.2022. Inga Pilucka 124
54 Inita Ulmane 19.05.2022. Andris Pūtelis 130
55 Liene Kurka 19.05.2022. Toms Ermalis 139
56 Anna Marija Ažipa 19.05.2022. Diāna Štāle 71
57 Alīda Marija Krumholce 19.05.2022. Kaspars Dzedulis 77
58 Ilze Kārkliņa 19.05.2022. Kaspars Dzedulis 77
59 Klinta Arnita Murāne 19.05.2022. Toms Ermalis 139

Atbilstoši 2014.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 „Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”:

  • Asistents profesionālo darbību atbilstoši šo noteikumu prasībām veic tikai sertificēšanas institūcijas apstiprināta prakses vadītāja vadībā. 
  • Asistentam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā sertificētai personai, izņemot tiesības vienpersoniski parakstīt nekustamā īpašuma novērtējumu un izsniegt to trešajai personai. Asistenta izstrādātais nekustamā īpašuma novērtējums ir spēkā tikai tad, ja to ar parakstu ir apstiprinājis prakses vadītājs.
  • Prakses vadītājs ir atbildīgs par apstiprināto asistenta veikto nekustamā īpašuma novērtējumu.

II Kustamās mantas vērtētāju asistenti

N.p.k.

Asistenta vārds, uzvārds

Kad reģistrējies kā asistents

 

Kuratora vārds, uzvārds

Prakses vadītāja sertifikāta Nr.

1

Artūrs Žuromskis

31.07.2001.

Vitolds Rudzītis

14

2

Guntars Pugejs

20.11.2008.

Jānis Bojaruns

15

3

Kaspars Drozds

07.02.2019.

Guntis Pommers

27

4

Kārlis Apinis

07.02.2019.

Gunārs Gailāns

18

Atbilstoši LĪVA Valdes sēdē Rīgā, 23.03.2017. apstiprinātajiem noteikumiem „Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta kustamās mantas novērtēšanai saņemšanas kārtība”:

  • Asistents veic savu profesionālo darbību tikai asociācijas apstiprināta prakses vadītāja vadībā.
  • Asistentam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā Sertificētai personai, izņemot tiesības vienpersoniski parakstīt kustamās mantas novērtējumu un izsniegt to trešajai personai. Asistenta izstrādātais kustamās mantas novērtējums ir spēkā tikai tad, ja to ar parakstu ir apstiprinājis Prakses vadītājs.
  • Prakses vadītājs ir atbildīgs par apstiprināto Asistenta veikto kustamās mantas novērtējumu, to atbilstību Latvijas Republikā esošajiem vērtēšanas standartiem un/vai Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem.

III Uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtētāju asistenti

N.p.k.

Asistenta vārds, uzvārds

Kad reģistrējies kā asistents

 

Kuratora vārds, uzvārds

Prakses vadītāja sertifikāta Nr.

1

Inga Gūtmane

31.07.2001.

Vilis Žuromskis

2

2

Jeļena Loseva

16.09.2010.

Vadims Jerošenko

9

3 Pēteris Strautmanis 09.12.2020. Ivars Strautiņš 5
4 Ingrīda Lazdiņa 09.12.2020. Ivars Strautiņš 5
5 Matīss Kodoliņš 09.12.2020. Jānis Leja 8
6 Dīns Ričards Rempe 09.12.2020. Jānis Leja 8

Atbilstoši LĪVA Valdes sēdē Rīgā, 28.03.2019. apstiprinātajiem noteikumiem „Prasības uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”:

  • Asistents veic savu profesionālo darbību tikai asociācijas apstiprinātas sertificētās personas (turpmāk – prakses vadītāja) vadībā.
  • Asistentam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā Sertificētai personai, izņemot tiesības vienpersoniski parakstīt uzņēmējdarbības (biznesa) vai nemateriālo aktīvu novērtējumu un izsniegt to trešajai personai. Asistenta izstrādātais uzņēmējdarbības (biznesa) vai nemateriālo aktīvu novērtējums ir spēkā tikai tad, ja to ar parakstu ir apstiprinājis Prakses vadītājs.

Prakses vadītājs ir atbildīgs par apstiprināto Asistenta veikto uzņēmējdarbības (biznesa) vai nemateriālo aktīvu novērtējumu, to atbilstību Standartam vai SVS.