Sertificētie uzņēmējdarbības (biznesa), kustamās mantas, mākslas darbu un mežaudzes vērtētāji

Sertificēto īpašuma vērtētāju saraksts
(2024.gads)
 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ( BIZNESA ) UN NEMATERIĀLO AKTĪVU VĒRTĒŠANĀ
N.p.k. Vārds, Uzvārds                Darbība sertificēta no Sertif. Nr. Sertifikāts piešķirts Sertif. derīgs līdz
 1.  Vilis Žuromskis  21.10.1996.  15.10.2022.   14.10.2027. 
 2.  Ivars Strautiņš  25.06.1997. 5  18.06.2020.  17.06.2025.
 3.  Alina Dūdele  30.09.1997. 6  apturēts uz laiku pēc pašas vēlēšanās  30.09.2022.
 4.  Jānis Leja  04.06.2015. 8  04.06.2020.  03.06.2025.
 5.  Vadims Jerošenko  26.05.1999. 9  21.06.2022.  20.06.2027.
 6.  Jānis Pinnis  12.07.2007. 14 13.07.2020.  12.07.2025.
 7.  Aleksandrs  Vellers   03.12.2009. 15  04.12.2022.  03.12.2027.
 8.  Artūrs Žuromskis  04.06.2015. 16  04.06.2020.  03.06.2025.
 9.  Edgars Kreits  17.12.2015. 17  18.12.2020.  17.12.2025.
10.  Ģirts Zīle  05.03.2020. 18  05.03.2020.  04.03.2025.
11.  Tatjana Kuzņecova  05.03.2020. 19  05.03.2020.  04.03.2025.
12.  Guntars Krols  05.03.2020. 20  05.03.2020.  04.03.2025.
13.  Rihards Zauers  05.03.2020. 21  05.03.2020.  04.03.2025.
14.  Valters Tučs  05.03.2020. 22  05.03.2020.  04.03.2025.
15.  Artūrs Petrovs  09.12.2020. 23  09.12.2020.  08.12.2025.
16.  Jānis Selga  09.12.2020. 24  09.12.2020.  08.12.2025.
17.  Dita Golko  09.12.2020. 25  09.12.2020.  08.12.2025.
18.  Reinis Šembelis  09.12.2020. 26  09.12.2020.  08.12.2025.
19.  Raimonds Dauksts  27.01.2022. 27  27.01.2022.  26.01.2027.
20.  Elena Oderstone  27.01.2022. 28  27.01.2022.  26.01.2027.


KUSTAMĀS MANTAS VĒRTĒŠANĀ

 N.p.k. Vārds, Uzvārds                Sertif. Nr. Darbība sertificēta no   Sertifikāts piešķirts           Sertif. derīgs līdz         
  1. Jānis Bojaruns 15  18.06.1998. 30.06.2024.  30.06.2029.
  2. Aivis Everss 20  13.12.2001. 30.12.2021.  31.12.2024.
  3. Juris Višņevskis 21  06.06.2002. 30.12.2023.  31.12.2028.
  4. Juris Guntis Vjakse 22  27.02.2001. 30.06.2023.  30.06.2028.
  5. Guntis Pommers  27  19.06.2013. 30.06.2023.  30.06.2028.
  6. Jurijs Lukaševs 28  11.12.2014. 30.12.2023.  31.12.2028.
  7. Pēteris Strautmanis 29  30.06.2019. 30.06.2023.  30.06.2028.
  8. Kārlis Apinis 30  30.06.2022. 30.06.2023.  30.06.2028.
  9. Kaspars Drozds 31  30.06.2022. 30.06.2023.  30.06.2028.


MĀKSLAS DARBU UN KOLEKCIJAS PRIEKŠMETU VĒRTĒŠANĀ

N.p.k.  Vārds, Uzvārds               Darbība sertificēta no Sertif. Nr.    Sertifikāts piešķirts           Sertif. derīgs līdz         
1. Vilis Žuromskis 02.03.1999. 1 20.07.2023. 20.07.2028.
2. Ģirts Grīnbergs 05.07.2018. 2 20.07.2023. 20.07.2028.
3. Aigars Grīnbergs 05.07.2018. 3 20.07.2023 20.07.2028.
4. Toms Zvirbulis 05.07.2018. 4 20.07.2023. 20.07.2028.
5. Inga Bunkše 05.07.2018. 5 20.07.2023. 20.07.2028.
6. Ilze Žeivate 18.03.2021. 6 18.03.2021. 17.03.2026.

 

MEŽAUDZES VĒRTĒŠANĀ

N.p.k.  Vārds, Uzvārds               Darbība sertificēta no Sertif. Nr.    Sertifikāts piešķirts           Sertif. derīgs līdz         
1. Vilis Žuromskis 18.03.2021. 1 18.03.2021. 17.03.2026.
2. Vitauts Vilks 18.03.2021. 2 18.03.2021. 17.03.2026.
3. Pēteris Strautmanis 18.03.2021. 3 18.03.2021. 17.03.2026.
4. Aina Kamradze 18.03.2021. 4 18.03.2021. 17.03.2026.
5. Guntars Pugejs 18.03.2021. 5 18.03.2021. 17.03.2026.
6. Oļegs Aleksejevs 18.03.2021. 6 18.03.2021. 17.03.2026.
7. Mārtiņš Trukšāns 18.03.2021. 7 18.03.2021. 17.03.2026.
8. Ieva Kampe 18.03.2021. 8 18.03.2021. 17.03.2026.
9. Jānis Gobiņš 18.03.2021. 9 18.03.2021. 17.03.2026.
10. Aija Kandele 18.03.2021. 10 18.03.2021. 17.03.2026.