Grozījumi biznesa vērtētāju sertifikācijas kārtībā

Atpakaļ

28.03.2019. LĪVA valdē ir apstiprināti grozījumi uzņēmējdarbības vērtētāju sertifikācijas kārtībā, līdz ar ko stājušies spēkā būtiski jaunumi:

- iepriekš profesionālās kvalifikācijas sertifikātu uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu novērtēšanai varēja iegūt, nokārtojot eksāmenu un sākumā kļūstot par biznesa vērtētāja asistentu, un tikai pēc 3 gadiem darba asistenta statusā, pretendents varēja kārtot eksāmenus biznesa vērtētāja sertifikāta saņemšanu;

- ir atviegloti noteikumi pieredzējušu biznesa vērtētāju sertifikācijai - tagad sertifikāta iegūšanai ierobežotu laiku (līdz 2020. gada 30. jūnijam) var pieteikties pretendenti ar augstāko izglītību un pieredzi biznesa vērtēšanā, bet bez esoša biznesa vērtētāja asistenta statusa un bez nepieciešamības tādu iegūt;

- pretendenti ar augstāko izglītību un 3 gadu pieredzi var iesniegt pieteikumu, pēc komisijas pieprasījuma izvēlētos veiktos vērtējumus recenzijai un kārtot eksāmenu biznesa vērtētāja sertifikāta iegūšanai, un pēc veiksmīgas vērtējumu recenzijas un eksāmena nokārtošanas uzreiz iegūt profesionālās kvalifikācijas sertifikātu uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu novērtēšanai; 

- pretendenti ar augstāko izglītību un 10 gadu pieredzi var iesniegt pieteikumu, pēc komisijas pieprasījuma izvēlētos veiktos vērtējumus recenzijai, un pēc veiksmīgas vērtējumu recenzijas uzreiz iegūt profesionālās kvalifikācijas sertifikātu uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu novērtēšanai.

Sīkāka informācija pieejama LĪVA mājas lapā, pa tālruņiem 26 542 892, 67 288 844 vai e-pastu lva@parks.lv